lmr Service
   
Skip Navigation Links

*

   Besøgsadresse:
   Avedøreholmen 76
   DK-2650 Hvidovre
   --------------------------
   Telefon: 70 33 15 15
   (Hverdage 08:00 - 15:30)
  Lukket mellem Jul & Nytår
   CVR-nr.: 32057616
   

.

Autoriseret Kenwood forhandler / Service center
Motorola forhandler / Service center
MotoTrbo forhandler / service center

Niros service center
Icom forhandler / Service center

Zonith Forhandler

Vertex Standard Forhandler / Service center

Savox forhandler

 

Generelt salgs- og leveringsbetingelser.
 printversion / tryk her
 
1. Generelle betingelser.
 
Nedenstående almindelig salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordre,    
med mindre der er truffet anden skriftlig aftale.
 
Endelig bindende aftale foreligger først ved LMR Service´s ordrebekræftelse.
 
Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra Salgsmedarbejderen, før eller i forbin-
delse med indgåelse af ordre er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen.
 
2. Priser.
 
Alle priser er nettopriser, eksklusiv MOMS og evt. andre offentlige afgifter.
Priserne er
AB LMR Service´s lager og eksklusive forsendelsesomkostninger.
Evt. rabat beregnes kun af varens værdi, uden tillæg af MOMS, fragt, emballage
og evt. andre ydelser efter tillæg.
                 
Evt. omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktion af emballage afholdes af køber.
 
3. Betaling.
 
Alle leverancer skal betales senest på den på fakturaen angivne forfaldsdato.
 
Evt. omkostninger til betaling afholdes af køber.
Ved overskridelse beregnes gebyr samt morarenter pr. påbegyndt måned, efter gældende lovgivning.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet
er anerkendt af LMR Service.
Ejendomsretten til de leverede vare tilkommer LMR Service indtil hele købesummen er betalt.
 
4. Levering
 
Vejledende leveringstid angives efter bedste skøn uden forbindende for LMR Service.

Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, med mindre forsinkelsen kan tilregnes
LMR Service som forsætlig eller groft uagtsom.
 
5. Reklamation.
 
Køber skal straks efter varens modtagelse foretage en undersøgelse af leverancen, herunder
kvalitet og mængder, samt for evt. transportskader.
 
Enhver reklamation skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter, at manglen 
blev eller burde være opdaget.
 
6. Returnering.
 
Produkter tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale. (Skaffe vare tages ikke retur.)
Retursendinger skal være i udbrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af original-
faktura nummer.
LMR Service ApS forbeholder sig ret til, ved kreditering at pålægge er returneringsgebyr på 15%
af fakturabeløbet (produktets værdi).
 
7. Ansvar for mangler. 
 
LMR Service yder 12 måneders garanti på nye vare fra leveringsdatoen.


 
 Site Map   Admin Copyright © 2010 LMR Service ApS 70331515 forhandler og servicerer LMR radiosystemer radiokommunikation LMR radio